Pranešimaigrįžti atgal

2016-12-29 BUAB "ŠILO STATYBA" KREDITORIŲ KOMITETO POSĖDIS

2016-12-19 vykusiame kreditorių komiteto posėdyje priimti nutarimai: DARBOTVARKĖ: 1. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo; Nutarta: 1.1.Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo (2016-03-16) iki bankroto proceso pabaigos: 1.1.1.Turto pasauga, buhalterinės apskaitos paslauga, ūkio išlaidos (skelbimai, kanc.prekės, pašto, kopijavimo, transporto paslaugos ir kt.) – iki (1.000,00 eur + PVM) / 1 mėn. x 25 mėn. – 25.000,00 eur + PVM; 1.1.2.Teisinės paslaugos – faktinės išlaidos suderintos su kreditorių susirinkimo pirmininku; 1.1.3.Turto vertinimo paslauga – mažiausia kaina pasiūlyta nepriklausomo turto vertintojo 1.1.4.Mokesčiai valstybei – faktinės išlaidos. 2. Dėl nepriklausomos finansinės-ekonominės bei teisinės analizės atlikimo; Nutarta: 2.1. Atlikti BUAB “Šilo statyba” finansinę-ekonominę bei teisinę analizę. Tyrimo tikslas: Nustatyti tyčinio bankroto požymius atliekant įmonės dokumentų analizę. Techninė užduotis: 1) Atlikti įmonės finansinę-ekonominę analizę; 2) Atlikti įmonės sudarytų sutarčių teisinę analizę; 3) Atlikti 2014-2015 metų įmonės BUAB "Šilo statyba" balansų audito analizę; 4) Atlikti sandorių pagrįstumo analizę 5) Atlikti įmonėje BUAB "Šilo statyba" naudojimų techninių mechanizmų bei įrankių įsigyjimo bei jų naudojimo pagrįstumą. Tyrimo atlikimui turi būti surinkta ekspertų grupė ne mažiau nei 5 žmonės. Keliami reikalavimai dalyviams: daktaro laipsniai, atitinkamoje mokslo srityje; Reikalavimai auditoriui: galiojantis auditoriaus pažymėjimas; Reikalavimai teisininkui/ams: advokato licenzija, praktinė patirtis šitoje sferoje; Medžiaga turi būti susisteminta ir pateikta kaip tyrimo rezultatas, apibūdinantis BUAB “Šilo statyba” finansinės bei ekonominės veiklos rezultatus. 2.2. Paskelbti konkursą 1.1. nutarimo projekte nurodytoms paslaugoms atlikti. 2.3. Pasiūlymams pateikti nustatyti 10 darbo dienų laikotarpį; 2.4. Apie konkurso sąlygas ir pasiūlymo pateikimo terminą skelbti respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto portale www.skelbiu.lt; 2.5. Surinkus pasiūlymus šaukti komiteto posėdį dėl sutarties sudarymo ir lėšų skyrimo. 3. Dėl taikos sutarties su J.Gabriūnienės įmone „Stetiškių ūkis“ Nutarta: 3.1. Pritarti siūlomai taikai su Gabriūnienės firma Stetiškių ūkis pagal pateiktą projektą. Pageidaujantys gauti visus susijusius dokumentus su 2016-12-19 komiteto posėdžiu pateikia prašymą administratoriui e.p. info@valdsita.ltIšsamesnė informacija telefonu: tel. nr.: ( 8 ~ 41 ) 50 09 00
El.paštas: info@valdsita.lt

Architektų g. 1C, Šiauliai
Kaip mus rasti? Žemėlapis